Leasaich Comhairle nan Eilean Siar am pròiseact e-Cèilidh, aig àm glasaidh mar thoradh air galar lèir-sgaoilte Coronavirus, gus barrachd ciùil a thoirt a-steach do dhachaighean dhaoine, ar coimhearsnachdan a thoirt còmhla tro cheòl agus cuideachadh gus spioradan a h-uile duine a thogail aig na h-amannan duilich sin.

e-Ceilidh

 • Air a' lìbhrigeadh le Alyth McCormack
 • Air a' lìbhrigeadh le Chloe Steele
 • Air a' lìbhrigeadh le Uilleam Macleod
 • Air a' lìbhrigeadh le Iain Mackinnon
 • Air a' lìbhrigeadh le Iain Costello MacÌomhair
 • Air a' lìbhrigeadh le Willie Campbell

e-Ceilidh nan Òg

 • Air a' lìbhrigeadh le Anna Black
 • Air a' lìbhrigeadh le Penny Burgess
 • Air a' lìbhrigeadh le Anna Murray
 • Air a' lìbhrigeadh le Ashley Macdonald
 • Air a' lìbhrigeadh le Rhona Johnstone
 • Air a' lìbhrigeadh le Iain Costello
 • Air a' lìbhrigeadh le Penny Burgess
 • Air a' lìbhrigeadh le Iain Costello

e-Cèilidhean Eile

 • Willie Neil Rhona & Iain - We'll Dance
 • Penny & Iain - Fanaibh A-Staigh
 • Lisa MacNeil - Dochas
 • Mary Ann Kennedy le CBnH & SES choir - Mo Chreach ’s a Thàinig
 • Alyth McCormack & Noel Eccles - Puirt a Beul