Animals Bodyparts Clothes Colours Feelings Numbers Objects
Flashcard videos with phrases for early years.
Flash Cards

Flash Card Phrases

Watch the video or click a Gaelic phrase to hear it!

Animals

With Andrew Fraser

Piseag
Cat
Iasg
Fish
Cow
Caora
Sheep
Muc
Pig
Tunnag
Duck
Isean
Bird
Coineanach
Rabbit

The Body

With Evelyn Coull Macleod

Beul
Mouth
Casan
Legs
Cluasan
Ears
Falt
Hair
Frasgan
Eyebrows
Gàirdeanan
Arms
Làmhan
Hands
Mionach
Stomach
Sròn
Nose
Sùilean
Eyes

Clothes

With Eveyln Coull Macleod

Bonaid
Hat
Botannan
Boots
Briogais
Trousers
Brogan
Shoes
Cota
Coat
Dreasa
Dress
Geansaidh
Jumper
Leine
Shirt
Leine-T
T-Shirt
Sgiort
Skirt
Stocainnean
Socks

Colours

With Evelyn Coull Macleod

Buidhe
Yellow
Dearg
Red
Dubh
Black
Geal
White
Gorm
Blue
Orainse
Orange
Purpaidh
Purple
Uaine
Green

Feelings

With Andrew Fraser

Tha mi blàth
I am warm
Tha mi brònach
I am sad
Madainn mhath!
Good morning
Oidche Mhath
Goodnight
Tha am pathadh orm
I am thirsty
Tha mi sgìth
I am tired
Tha an t-acras orm
I am hungry
Tha mi toilichte
I am happy
Tha mi trang
I am busy
Tha mi fuar
I am cold

Numbers

With Evelyn Coull Macleod

Aon
One
Dhà
Two
Trì
Three
Ceithir
Four
Còig
Five
Sia
Six
Seachd
Seven
Ochd
Eight
Naoi
Nine
Deich
Ten

Objects

With Evelyn Coull Macleod

Bòrd
Table
Càr
Car
Doras
Door
Forc
Fork
Gàrradh
Garden
Gleoc
Clock
Leabaidh
Bed
Leabhar
Book
Sgìan
Knife
Sìthean
Flowers
Spàin
Spoon
Taigh
House
Teadaidh
Teddy
Trùinnsear
Plate
Uinneag
Window